دانلود
صفحه اصلی
بنام خدا

دانلود آیین نامه های بارگذاری بتن و فولاد آمریکا

وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با مندانلود IBC 2012 INTERNATIONAL BUILDING CODE
این فایل 17.6Mb می باشد..

دانلودSeismic Evaluation and Retrofit of existing buildings
(ASCE/SEI 41-13)
این فایل 3.2Mb می باشد. و حاوی ضوابط بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود می باشد.

دانلود آیین نامه بتن آمریکا       ACI 318M-14         این فایل 16.2Mb می باشد. و حاوی نسخه متریک آیین نامه بتن آمریکا می باشد..

دانلود(متن + تفسیر) آیین نامه ملی کانادا- "قسمت بار باد"
در ویرایش 92 مبحث ششم قسمت بار باد عمتدا ترجمه بار باد آیین نامه کانادا می باشد. با توجه به اینکه بار باد ناقص ترجمه شده است، طراحان می توانند برای موارد خاص مانند بیلبوردهای تبلیغاتی، سازه های مشبک، دکلها،... و یا هر موردی که مبهم ترجمه شده، از این مرجع اصلی استفاده کنند تا چاپهای بعدی مبحث ششم انشاالله بار باد تکمیل شود. البته ظاهرا طبق بند 6-10-7-4 برای مواردی مانند دودکشها و پوسته ها باید به راهنمای مبحث ششم مراجعه کرد که احتمال می دهم راهنما نیز ترجمه همین فایلی باشد که قرار داده ام.

آیین نامه فولاد آمریکا- 2016

دانلودAISC 360-16

آیین نامه فولاد آمریکا- سال 2010

دانلودAISC 360-10

ضوابط لرزه ای آمریکا برای سازه های فولادی - 2016

دانلودAISC 341-16

ضوابط لرزه ای آمریکا برای سازه های فولادی -2010

دانلودAISC 341-10
 

ضوابط طراحی لرزه ای اتصالات فولادی آمریکا -2016

دانلودprequalified-connections-for-special-and-intermediate-steel-moment-frames-for-seismic-applicatios-aisc-358-16
 

ضوابط طراحی لرزه ای اتصالات فولادی آمریکا - 2010

دانلودPrequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications (ANSI AISC_358)
 

دانلودAISC DESIGN EXAMPLES version 14 این فایل در 92.11.22 در سایت قرار گرفته و 11.5Mb می باشد و حاوی مثالهای طراحی اعضا واتصالات فولادی بر اساس ویرایش 2010 آیین نامه فولاد آمریکا (AISC360-10) میباشد.

آیین نامه بارگذاری آمریکا
ASCE/SEI 7-16

دانلود ASCE/SEI 7-16
این فایل حاوی آخرین نسخه آیین نامه بارگذاری آمریکا (ASCE 7-16) می باشد

آیین نامه بارگذاری آمریکا
ASCE/SEI 7-10

دانلود Chap. 1to21

دانلود Chap. 22

دانلود Chap. 23to31

دانلود Commentary
این فایل در 90.2.4 در سایت قرار گرفته و حاوی آخرین نسخه آیین نامه بارگذاری آمریکا (ASCE 7-10) می باشد که در سال 2010 منتشر شده. به علت حجم بالای آن در چهار قسمت قرار داده شده است.
دانلودSeismic Loads Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 این فایل 8.48Mb می باشد..

دانلودFEMA P-750-NEHRP Recommended Seismic Provisions این فایل 24.6Mb می باشد.

دانلودFEMA P-751, NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples این فایل 11.9Mb می باشد..