وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
ایمیل: hoseinzadeh.m@gmail.com

سوابق
به نام خدا Masoud Hosseinzadeh Asl
Assistant Prof. of Structural Engineering
Tabriz University
Email: hoseinzadeh.m@gmail.com
About me
جهت مشاهده پاسخهای قدیمی اینجا کلیک کنید


تمامی پرسش و پاسخ ها تنها در کانال تلگرام اینجانب انجام می پذیرد. با این حال در صورت ضرورت از طریق جعبه زیر می توانید نظرات خود را ارسال نمایید:       

نام:پیام:

سایت های مفید:
iransaze.com                                 iromran.ir                         arshadeomran.ir                                   civilstars.com
icivil.ir                                    www.mycivil.ir                        civil808.com                                         pzarfam.com