خانه
صفحه اصلی
بنام خدا

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد عمران

وبسایت شخصی مسعود حسین زاده اصل

سوابق
تماس با من


دانلوددانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 97

فایل بدون کلید می باشد.

دانلود دکتری سراسری (دروس اختصاصی- عمران-سازه) 1397 دانلود دکتری سراسری (دروس اختصاصی- عمران-زلزله) 1397

دانلوددانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 96

فایل بدون کلید می باشد.

دانلود پاسخ تشریحی مکانیک جامدات کنکور دکتری (سالهای 94و 95 و 96)

دانلوددانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 95

فایل بدون کلید می باشد.

دانلود منتخب رتبه پذیرفته شدگان ارشد عمران در سال 94  این فایل توسط سایت ارشد عمران تهیه شده است..

دانلود منتخب رتبه پذیرفته شدگان ارشد عمران در سال 93 حجم فایل 171Kb می باشد و توسط موسسه پارسه تهیه شده است.

دانلوددانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 94

فایل بدون کلید می باشد.

دانلود منتخب رتبه پذیرفته شدگان ارشد عمران در سال 92 حجم فایل 116Kb می باشد و توسط سایت ارشد عمران تهیه شده است.

دانلوددانلود پاسخ تشریحی 93 - سری عمران

حجم فایل 2.3Mb می باشد.

دانلوددانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 93

فایل شامل کلید سنجش و حجم آن 0.3Mb می باشد.

دانلود منتخب رتبه پذیرفته شدگان ارشد عمران در سال 91 حجم فایل 216Kb می باشد و توسط سایت ارشد عمران تهیه شده است.

دانلوددانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 92

حجم فایل 1.6Mb می باشد.

دانلود پاسخ تشریحی تحلیل مقاومت فولاد بتن 92- حسین زاده

حجم فایل 270Kb می باشد و در آن پاسخ تشریحی دروس مقاومت تحلیل فولاد و بتن سراسری 92 را نوشته ام.

دانلود پاسخ تشریحی 92- سری عمران

فایل شامل کل سوالات همراه با پاسخ تشریحی ارشد 92 عمران می باشد. حجم آن 5.76Mb و توسط انتشارات سری عمران تهیه شده است.

دانلود پاسخ تشریحی 80 تا 86 - سری عمران

این فایل شامل پاسخ تشریحی کنکور ارشد سالهای 80 تا 86 عمران می باشد. حجم آن 4.2Mb می باشد که توسط انتشارات سری عمران تهیه شده است. .

دانلود پاسخ تشریحی 91- سری عمران

این فایل شامل کل سوالات همراه با پاسخ تشریحی کنکور ارشد 91 عمران می باشد. حجم آن 2.6Mb می باشد که توسط انتشارات سری عمران تهیه شده است. .

دانلود پاسخ تشریحی تحلیل مقاومت فولاد بتن 91- حسین زاده

حجم فایل 331Kb می باشد و در آن پاسخ تشریحی دروس مقاومت تحلیل فولاد و بتن سراسری 91 را نوشته ام.

دانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 91

حجم فایل 750Kb می باشد

دانلود منتخبی از درصد دروس رتبه های مختلف

این فایل در 2/7/90 در سایت قرار گرفته، حجم آن 100Kb می باشد و توسط آقای مهندس شروین صارمی تهیه شده است.

دانلود منتخب رتبه پذیرفته شدگان ارشد عمران در سال 90 حجم فایل 473Kb می باشد و توسط کاربران سایت ارشد عمران تهیه شده است.

دانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 90

حجم فایل 730Kb می باشد

دانلود پاسخ تشریحی تحلیل مقاومت فولاد بتن 90- حسین زاده

حجم فایل 490Kb و 31 صفحه می باشد

دانلود پاسخ تشریحی مکانیک خاک 90

حجم فایل 612Kb می باشد و توسط جناب آقای مهندس امیدی ( www.omidi2010.blogsky.com ) تهیه شده است.

دانلود پاسخ تشریحی سیالات و هیدرولیک 90

احجم فایل 144Kb می باشد و توسط سایت www.cen.blogfa.com تهیه شده است

دانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 89

حجم فایل 660Kb می باشد

دانلود پاسخ تشریحی مقاومت تحلیل فولاد و بتن 89- دکتر زرفام

احجم فایل 335Kb می باشد. حاوی حل تشریحی مقاومت تحلیل فولاد و بتن کنکور 89 می باشد که توسط دکتر زرفام (www.pzarfam.com) تهیه شده است.

دانلود پاسخ تشریحی سیالات و هیدرولیک 89- سایت ارشد عمران

حجم فایل 56Kb می باشد و توسط مهندس قاسم پور و سایت www.arshadeomran.ir تهیه شده است.

دانلود پاسخ تشریحی مکانیک خاک 89

احجم فایل 563Kb می باشد و توسط جناب آقای مهندس امیدی ( www.omidi2010.blogsky.com ) تهیه شده است

دانلود پاسخ تشریحی راه سازی 89

احجم فایل 10Kb می باشد. و توسط مهندس قاسم پور و سایت www.arshadeomran.ir تهیه شده

دانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 88- بدون کلید

حجم فایل 500Kb می باشد

دانلود پاسخ تشریحی 88- سایت ارشد عمران

حجم فایل 1Mb می باشد و توسط سایت www.arshadeomran.ir تهیه شده است

دانلود سوالات کنکور ارشد عمران سراسری 88 گرایش نقشه برداری

احجم فایل 462Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری عمران 87 عمران

احجم فایل 530Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری عمران 86 عمران

حجم فایل 551Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری عمران 85 عمران

احجم فایل 520Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری عمران 84 عمران

احجم فایل 570Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری عمران 83 عمران

احجم فایل 644Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری عمران 82 عمران

احجم فایل 910Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد سراسری عمران 81 عمران

حجم فایل 760Kb می باشد
دانلود دکتری سراسری (دروس اختصاصی- کلیه گرایشها) 1396 دانلود دکتری سراسری (زبان و استعداد تحصیلی) 1396

دانلود دکتری سراسری (دروس اختصاصی) 1395 دانلود دکتری سراسری (دروس عمومی) 1395

دانلود دکتری سراسری سازه 1394 دانلود دکتری سراسری زلزله 1394
دانلود دکتری سراسری بنادر و سازه های دریایی 1394 دانلود دکتری سراسری مدیریت منابع آب 1394
دانلود دکتری سراسری حمل و نقل 1394 دانلود دکتری سراسری مهندسی آب و سازه هیدرولیکی 1394
دانلود دکتری سراسری ژئوتکنیک 1394 دانلود دکتری سراسر ی مدیریت ساخت 1394
دانلود دکتری سراسری راه و ترابری 1394

دانلود دکتری سراسری سازه 1393 دانلود دکتری سراسری زلزله 1393
دانلود دکتری سراسری بنادر و سازه های دریایی 1393 دانلود دکتری سراسری راه و ترابری 1393
دانلود دکتری سراسری حمل و نقل 1393 دانلود دکتری سراسری مهندسی آب و سازه هیدرولیکی 1393
دانلود دکتری سراسری ژئوتکنیک 1393 دانلود دکتری سراسری مهندسی و مدیریت ساخت 1393

دانلود دکتری سراسری سازه 1392 دانلود دکتری سراسری زلزله 1392
دانلود دکتری سراسری سازه های دریایی 1392 دانلود دکتری سراسری مهندسی آب 1392
دانلود دکتری سراسری برنامه ریزی حمل و نقل 1392 دانلود دکتری سراسری سازه های هیدرولیکی 1392
دانلود دکتری سراسری مکانیک خاک و پی 1392 دانلود سراسر ی مدیریت ساخت 1392
دانلود دکتری سراسری راه و ترابری 1392 دانلود زبان 1392
دانلود استعداد تحصیلی 1392

دانلود دکتری سراسری سازه 1391 دانلود دکتری سراسری زلزله 1391
دانلود دکتری سراسری سازه های دریایی 1391 دانلود دکتری سراسری مهندسی آب 1391
دانلود دکتری سراسری مکانیک خاک و پی 1391 دانلود سراسر ی مدیریت ساخت 1391
دانلود دکتری سراسری راه و ترابری 1391 دانلود زبان 1391
دانلود استعداد تحصیلی 1391


دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 93

این فایل در 93.4.8 در سایت قرار گرفته، حجم آن 675kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 92

این فایل در 92.3.14 در سایت قرار گرفته، حجم آن 600kb می باشد

دانلود پاسخ تشریحی سوالات تحلیل سازه ارشد آزاد 92

این فایل در 92.3.14 در سایت قرار گرفته، حجم آن 200kb می باشد

دانلود پاسخ تشریحی سوالات مقاومت مصالح ارشد آزاد 92

این فایل در 92.3.14 در سایت قرار گرفته، حجم آن 200kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 91 (گروه الف)

این فایل در 91.2.27 در سایت قرار گرفته، حجم آن 1Mb می باشد

دانلود پاسخ تشریحی سوالات مقاومت و تحلیل آزاد 91

این فایل در 91.2.27 در سایت قرار گرفته، حجم آن 525Kb می باشد

دانلود پاسخ تشریحی سوالات حمل ونقل و ترافیک آزاد 91

این فایل در 91.3.12 در سایت قرار گرفته، حجم آن 1.4Mb می باشد و توسط مهندس امید رحمانی و مهندس اشکان رحمانی نوشته شده است. با تشکر از ایشان.

دانلودسوالات مقاومت، تحلیل، فولاد و بتن ارشد آزاد 90 گرایش سازه الف + پاسخ تشریحی

این فایل در 90.3.27 در سایت قرار گرفته، حجم آن 940Kb بوده و شامل سوالات مقاومت، تحلیل، فولاد و بتن ارشد آزاد 90 گرایش سازه الف با پاسخ تشریحی آنها می باشد.

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش سازه(گروه الف)

این فایل در 90.3.19 در سایت قرار گرفته، حجم آن 881Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش سازه(گروه ب)

این فایل در 90.8.2 در سایت قرار گرفته، حجم آن 520Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش سازه(گروه ج)

این فایل در 90.3.19 در سایت قرار گرفته، حجم آن 615Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش زلزله

این فایل در 90.3.25 در سایت قرار گرفته، حجم آن 592Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش راه و ترابری

این فایل در 90.3.25 در سایت قرار گرفته، حجم آن 444Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش خاک وپی

این فایل در 90.3.25 در سایت قرار گرفته، حجم آن 582Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش مدیریت ساخت

این فایل در 90.3.25 در سایت قرار گرفته، حجم آن 497Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش سازه های هیدرولیکی

این فایل در 90.3.19 در سایت قرار گرفته، حجم آن 825Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش مهندسی آب

این فایل در 90.3.19 در سایت قرار گرفته، حجم آن 769Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 90 گرایش سازه های دریایی

این فایل در 90.3.19 در سایت قرار گرفته، حجم آن 543Kb می باشد

دانلودسوالات کنکور ارشد آزاد 90 (گرایش حمل و نقل نوبت عصر) با پاسخ تشریحی تحلیل

این فایل در 90.3.14 در سایت قرار گرفته، حجم آن 312Kb بوده و شامل کنکور آزاد مربوط به گرایش حمل و نقل، نوبت عصر (همراه با پاسخ تشریحی برای سوالات تحلیل) می باشد. اصل حمل و نقل برگرفته از تالار گفتمان سایت www.arshadeomran.ir می باشد (با تشکر از وبلاگ transportation90.blogfa.com ).

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 89 گرایش سازه

این فایل در 90.3.4 در سایت قرار گرفته، حجم آن 723Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشدآزاد 89 (گرایشهای مهندسی آب،...)

این فیل در 90.2.4 در سایت قرار گرفته، حجم آن 1.15Mb بوده و شامل کنکور آزاد مربوط به گرایشهای مهندسی آب، زلزله، سازه های هیدرولیکی، مکانیک خاک و پی و مدیریت ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 89 گرایش سازه های دریایی

این فیل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 520Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 88

ین فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 970Kb و حاوی سوالات ارشد آزاد 88 گرایشهای مهندسی آب، سازه های هیدرولیکی، مهندسی سازه، مکانیک خاک و پی و مهندسی و مدیریت ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 87

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 891Kb و حاوی سوالات ارشد آزاد 87 گرایشهای مهندسی آب، مهندسی زلزله، سازه های هیدرولیکی، مهندسی سازه، مکانیک خاک و پی و مهندسی و مدیریت ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 86

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 412Kb و حاوی سوالات ارشد آزاد 86 گرایشهای آب، سازه های هیدرولیکی، مکانیک خاک و پی و مدیریت و ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 86 گرایش زلزله و سازه

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 420Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 86 گرایش راه و ترابری

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 460Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 85

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 520Kb و حاوی سوالات ارشد آزاد 85 گرایشهای آب، سازه های هیدرولیکی، مکانیک خاک و پی و مدیریت و ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 85 گرایش زلزله و سازه

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 440Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 85 گرایش راه و ترابری

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 520Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 84

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 730Kb و حاوی سوالات ارشد آزاد 84 گرایشهای آب، زلزله، سازه، سازه های هیدرولیکی، مکانیک خاک و پی و مدیریت ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 84 گرایش راه و ترابری

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 550Kb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 83

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 830Kb و حاوی سوالات ارشد آزاد 83 گرایشهای آب، زلزله، سازه، سازه های هیدرولیکی، مکانیک خاک و پی و مدیریت ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 82 کلیه گرایشه

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 1.23Mb می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 81

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 1.38Mb و حاوی سوالات ارشد آزاد 81 گرایشهای آب، زلزله، سازه، سازه های هیدرولیکی، مکانیک خاک و پی و مدیریت ساخت می باشد

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد 80 گرایش راه و ترابری

این فایل در 90.4.23 در سایت قرار گرفته، حجم آن 960Kb می باشد